top of page

פינסקר 44, תל אביב

בניין משרדים בן 5 קומות המשתרע על פני 1,500 מ"ר. החברה נותנת שירותים מקיפים למשרד לרבות ניהול, אחזקה, ניקיון, בקרה וניטור – דואגים לכל צרכי האחזקה השוטפים של המתקנים בבניין החל מתיקונים, ניהול רכש ציוד משרדי ובלאי. 

bottom of page