top of page

פרויקט "השדרה הירוקה", אזור

מתחם מגורים יוקרתי של 4 מגדלי מגורים המתנשאים לגובה של 12 ו-13 קומות וכוללים כ-70 דירות בכל מגדל. פעילות החברה התחילה עוד טרם מסירת מפתחות לדירות תוך מתן דגש על מגוון היבטים לרבות בניית תקציב ותכנית עבודה תחזוקתית למערכות, ניסוח תקנון דיירים ליצירת סביבת מגורים נעימה, מסירת המפתחות לדירה תוך מתן הדרכה על מערכות הבניין וכיוצ"ב.

bottom of page