top of page

י.ל. גורדון 6, תל אביב 

לווי סיום פרויקט הבנייה והכנת הבניין לקליטת דיירים

הבניין היוקרתי ברח' גורדון 6 עומד לקראת סיום הבנייה והחל בתהליכי שיווק. חברתנו החלה לפעול ולסייע ליזם לסיים את הפרויקט על הצד הטוב ביותר. כחלק מכך, נדרשנו לדאוג לניקיון עבודות הבנייה בתוך הדירות והכנתן ליום צילומים למען שיווקן על הצד הטוב ביותר. כמו כן, אנו עמלים על התקשרות למול הספקים השונים ונותני השירות בכדי להשלים את כל הפעולות לקראת קבלת טופס 4 וקליטת דיירים.

bottom of page