top of page

הירקון 81, ת"א

ניהול ואחזקה מלאה בבניין מגורים ברחוב הירקון 81, ת"א. בתחילת השנה האזרחית, עם סיום עבודות הבנייה ברח' הירקון 81 בתל אביב נכנסה החברה לפעילות מלאה בבניין לרבות תפעול המערכות השונות, אחזקת השטחים המשותפים וניהול הבניין היוקרתי למען חווית מגורים אקסקלוסיבית לדייריו. מדובר על בניין באיכות גימור High-End אשר נהנה משירותי ניקיון שוטפים במהלך השבוע, ביקורות למול נותני השירות השונים במסגרת סיום עבודותיהם ותיקון ריגקטים. כמו כן, לתקופה מסוימת היה בבניין שומר לרווחת הדיירים למשך 8 שעות כל יום – פעילות שגרתית בפעילות הקבוצה כחלק מחברת רשף ביטחון.

bottom of page