top of page

גורדון 3, תל אביב 

פרויקט ניהול ואחזקה מיוחד מסוגו

תחילת פעילות החברה לוותה בחידוש ושיפוץ הבניין הן מבחינת הנראות והן מבחינת הבטיחות - חברת עוגן פתרונות ניהול מלווה את נציגות הדיירים בהוצאתו לפועל של שיפוץ רחב היקף לבניין לרווחת הדיירים ולטובת השבחת הנכס בעזרת חברה קבלנית מוכחת.
כאמור, פעילות של חברת ניהול אינה מסתכמת בניקיון, אחזקה והחלפת ועד הבית. אנו מאמינים בתכנון ארוך טווח וחשיבה מעמיקה - אלו עתידיים לסייע במלאכת שמירה על ערכו של הנכס ואף לכדי השבחתו.

bottom of page