top of page

אחד העם 110

ליווי ואכלוס דיירים

במסגרת פעילות החברה בבניין המיוחד הזה בלב ת"א אנו מלווים את הדיירים והועד לקראת אכלוס הבניין - הצעדים האחרונים למול הקבלן בכדי לוודא כי המסירה תעשה בצורה המקצועית ביותר. במילים אחרות, השלמת תהליך הבנייה ומעבר לשלב האכלוס הינו נקודת זמן קריטית כאשר יש לוודא כי הדיירים מקבלים לידיהם בניין מסודר תוך עריכת פרטיכל מסודר לרבות הריג'קטים, תעודות האחריות, פירוט חומרי גמר וכיוצ"ב - כל אלו חיוניים למען שמירה על הבניין בעתיד וניהולו על הצד הטוב והיעיל ביותר.

לרווחת הדיירים הותקנה בבניין מערכת חניה רובוטית משוכללת אשר הינה העתיד בתחום זה בלב מתחמים אורבניים נטולי שטחים נרחבים לחנייה - חברת עוגן פתרונות ניהול מתמקצעת בתחום תוך עבודה למול אותן חברות המתמחות בכך ודואגת לצבור את הידע הנדרש בכדי לתת מענה לכל סוגיה.

bottom of page