top of page

השדות 12, רמת השרון

השדות 12, רמה"ש – ניהול ואחזקה

 

בניין מגורים בשכונת נווה גן החדשה על קו הגבול של תל אביב ורמה"ש, בעל 38 יח"ד אשר רובן בנויות בתור דופלקסים.

 

הטיפול בבניין, לאור היותו מאוכלס כבר כ-8 שנים, הינו שונה ומתמקד בהשבחת הכנס והחזרת הניצוץ לחומרי הגמר השונים. ביחד עם ועד הבניין נבנתה תכניות ניקיון מסודרת אשר נותנת דגש על כל האזורים השונים תוך הסקת מסקנות מהזמן הרב שהבניין מאוכלס.

bottom of page